×

قانون مربوط به عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی

قانون مربوط به عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی

قانون-مربوط-به-عنوان-سازمان-تعاون-مصرف-کادر-نیروهای-مسلح-شاهنشاهی

وکیل


ماده واحده - عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی مندرج در
ماده واحده مصوب 21 خرداد ماه 1334 به "سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای
مسلح شاهنشاهی " تبدیل می گردد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز
دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به
تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامینوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1347/02/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.