×

قانون تربیت مامای روستائی

قانون تربیت مامای روستائی

قانون-تربیت-مامای-روستائی
ماده واحده - وزارت بهداری مجاز است به منظور رفع نیاز روستانشینان و
عشایر از نظر ماما و تامین سلامت مادر و نوزاد در نقاطی که وسایل کار را
فراهم و مقتضی بداند مراکز آموزشی مخصوصی برای تربیت و تعلیم مامای
روستایی ایجاد کند.
کسانی که دوره آموزشی این مراکز را به پایان رسانیده اند منحصرا در
روستایی که وزارت بهداری تعیین و اجازه خواهد داد به شغل مذکور اشتغال
خواهند ورزید.
تغییر محل اشتغال از روستایی به روستای دیگر موکول به کسب اجازه مجدد از
وزارت بهداری خواهد بود.
تبصره - آیین نامه مربوط به برنامه - شرایط شرکت در دوره های آموزشی -
روش کار - حدود وظایف و لغو اجازه کار کسانی که دوره های آموزشی را به
پایان رسانده اند توسط وزارت بهداری تهیه و به مرحله اجرا گذاشته خواهد
شد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در جلسه روز پنجشنبه پنجم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده
بود در جلسه روز دوشنبه ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی
به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامینوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1347/03/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.