×

لغو آئین نامه 59 4 14 تهیه شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی وزارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت حقوق مدیران

لغو آئین نامه 59 4 14 تهیه شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی وزارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت حقوق مدیران

لغو-آئین-نامه-59-4-14-تهیه-شده-از-طرف-وزارت-کار-و-امور-اجتماعی-وزارت-صنایع-و-معادن-و-سازمان-برنامه-و-بودجه-در-خصوص-پرداخت-حقوق-مدیران
تاریخ 30/4/1364 شماره رای 20 کلاسه پرونده 61/9

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 8 آئیننامه مصوب 14/4/1359 وزراء صنایع و معادن- کار و امور اجتماعی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شکایت شکات بشرح نظریه فقهای محترم شورای نگهبان(در صورتیکه قرارداد قبلی بطور مشروع, منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آئیننامه نسبت به استرداد حقوقی دریافت کرده شرعی نمیباشد)ابطال میگردد.

شماره د- 94ر9 13/7/1364
بسمه تعالی
تاریخ 30/4/1364 شماره رای 20 کلاسه پرونده 61/9 مرجع رسیدگی- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع مطروحه- لغو یا اصلاح آئیننامه 14/4/59 تهیه شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی وزارت صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت حقوق مدیران.
جریان امر- بنا به اعلام ورثه مرحوم حسین نیکیار نامبرده بازنشسته بانک مسکن بوده که بموجب حکم 4436ر1-31/4/1358 و باستناد لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت بسمت عضو هیئت مدیره شرکت اس-آ- آی از طرف وزیر مسکن و شهرسازی منصوب میشود و براساس آئیننامه مربوطه حقوق ایشان مبلغ هزار ریال تعیین میشود اما وزراء محترم صنایع و معادن و کار امور اجتماعی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه آئیننامه منصوب 16/5/58 را فراموش کرده و مجدد آئیننامه جدیدی (14/4/59) تصویب میکنند و تاریخ اجرای آنرا صدور حکم مدیر منتخب قرار میدهند و آنرا عطف بماسبق مینمایند که در نتیجه شرکت مذکور مطابق پرونده کلاسه 60ر700 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران بدادگستری شکایت و از مشارالیهم حقوق دریافتی پدرشان را مطالبه نموده اند که در هر حال بر اثر تصویب دو آئیننامه متضاد که بر خلاف شرع مقدس اسلام و کلیه قوانین و مقررات معمولی صادر شده و موجب تضییع حقوق حقه آنان گردیده است نظر باینکه شکات مدعی خلاف شرع بودن آئیننامه های متضاد گردیده اند مراتب مذکور در اجرای مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارجاع و نظریه شورای نگهبان بموجب نامه 2906-22/1/64 بشرح زیر اعلام گردیده است(در صورتیکه قرارداد قبلی بطور مشروع منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آئیننامه که نسبت به استرداد حقوقی که طبق قرارداد دریافت کرده شرعی نمیباشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض قائم مقام ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان روسای شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات باتفاق آراء بشرح آتی انشاء رای میگردد.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 20

تاریخ تصویب : 1364/04/30

تاریخ ابلاغ : 1364/08/04

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.