×

تصویبنامه در خصوص خرید تعداد پانصد(500) دستگاه اتوبوس شهری

تصویبنامه در خصوص خرید تعداد پانصد(500) دستگاه اتوبوس شهری

تصویبنامه-در-خصوص-خرید-تعداد-پانصد(500)-دستگاه-اتوبوس-شهری
شماره 41328/ت 23457ه 15/12/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 1/12/1380 بنا به پیشنهاد شماره 32/3/1/8927 مورخ 9/9/1379 وزارت کشور و در اجرای بند(ج )ماده (4) آئین نامه شهرداریها- مصوب 1346 - تصویب نمود:
خرید تعداد پانصد(500) دستگاه اتوبوس شهری ولو مدل توسط وزارت کشور، از طریق ترک تشریفات مناقصه و با رعایت مقررات مربوط، مجاز است.

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16622

تاریخ تصویب : 1380/12/01

تاریخ ابلاغ : 1380/12/28

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.