×

قبل از گذشتن مدت مهلتی که وکیل مدعی علیه بارضایت مدعی تحصیل کرده است ، صدور حکم غیابی تخلف است

قبل از گذشتن مدت مهلتی که وکیل مدعی علیه بارضایت مدعی تحصیل کرده است ، صدور حکم غیابی تخلف است

قبل-از-گذشتن-مدت-مهلتی-که-وکیل-مدعی-علیه-بارضایت-مدعی-تحصیل-کرده-است-،-صدور-حکم-غیابی-تخلف-است
رای محکمه عالی انتظامی قضات
359-قبل ازگذشتن مدت مهلتی که وکیل مدعی علیه بارضایت مدعی تحصیل کرده صدورحکم غیابی تخلف است .
حکم شماره 482-28آبان 1308

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 482

تاریخ تصویب : 1308/08/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.