جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 47778/ت 24070ه 15/12/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 48837 مورخ 28/10/1380 معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصویبنامه شماره 61954/ت 20496ه مورخ 15/2/1378 را بشرح زیر اصلاح نمود:
قید مدت ((سه سال )) در سطر سوم ماده (16) اصلاحی تصویبنامه یاد شده به ((پنج سال )) تغییر یابد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16622
تاریخ تصویب :
1380/11/28
تاریخ ابلاغ :
1380/12/28
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :