جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 37504/ت 25255ه 18/12/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9311 مورخ 20/6/1380 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مصوب 1373 تصویب نمود:
داروهای با تجویز متخصص با تجویز متخصص قلب و عروق یا داخلی ، با تجویز متخصص نورولوژی و با تجویز فوق تخصص خون و اونکولوژی و متخصص رادیو تراپوتیک اونکولوژی در شمول داروهای مورد تعهد سازمانهای بیمه گر قرار می گیرند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16622
تاریخ تصویب :
1380/11/28
تاریخ ابلاغ :
1380/12/28
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :