×

اصلاحیه تصویبنامه شماره 36449 ت 25379ه مورخ 8 8 1380

اصلاحیه تصویبنامه شماره 36449 ت 25379ه مورخ 8 8 1380

اصلاحیه-تصویبنامه-شماره-36449-ت-25379ه-مورخ-8-8-1380
شماره 58064/ت 25916ه 21/12/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1018765 مورخ 30/10/1380 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در سطر سوم بند(ب ) جزء(3) تصویبنامه شماره 36449/ت 25379ه مورخ 8/8/1380، پس از عبارت ((مصالح مورد نیاز طرح ))، عبارت ((در قالب مقررات مربوط به صادرات و واردات کشور)) اضافه شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16622

تاریخ تصویب : 1380/11/28

تاریخ ابلاغ : 1380/12/28

دستگاه اجرایی : وزارت صنایع -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.