جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1166/7 - 22/2/1366

سئوال : رسیدگی به اعتراض به نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری در صلاحیت دادگاه حقوقی یک میباشد یا حقوقی دو؟

نظریه اداره حقوقی :
چون دعوی مورد سئوال طبق رای شماره 27/3/62 ردیف 62/5 هیئت عمومی دویانعالی کشور، غیرمالی است و جزء مواردمنصوص در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو تصریح نشده است بنا بمراتب با عنایت به صلاحیت عام دادگاههای حقوقی یک رسیدگی بموضوع مندرج در استعلام در صلاحیت دادگاه حقوقی یک میباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1166
تاریخ تصویب :
1366/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :