جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 47997/ت 24645ه 27/12/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 15/12/1380 بنا به پیشنهاد شماره 1820/س آ مورخ 17/2/1380 ستاد رسیدگی به امور آزادگان و به استناد بند(ل ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 کل کشور تصویب نمود:
اشتغال به ار جانباران و آزادگانی که با سابقه خدمت کمتر از سی سال بازنشسته شده اند در دستگاههای موضوع بند(ل ) تبصره یاد شده بالامانع است 0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16636
تاریخ تصویب :
1380/12/15
تاریخ ابلاغ :
1381/01/24
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :