جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 4870/ت 25253ه 25/12/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9579/1 مورخ 24/6/1380 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در سطر دوم ماده (1) تصویبنامه شماره 14833/ت 23963ه مورخ 6/4/1380 موضوع آئین نامه اجرائی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1380 عبارت (مشهود و غیر مشهود) پس از عبارت (دارایی های ثابت ) اضافه شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16636
تاریخ تصویب :
1380/12/22
تاریخ ابلاغ :
1381/01/24
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :