جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5339/107/11/62

سئوال حکمی از دادگاه صلح صادر و مورد پژوهشخواهی واقع شده است 0 دادگاه پژوهشی آن حکم را غیرمشروع دانسته و فسخ نموده است آیا با توجه به بخشنامه شورایعالی قضائی در مورد حذف مرحله تجدیدنظر بازهم حکم نخستین باید اجراء شود یا حکم دوم ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بر اساس بخشنامه شماره 28195/71/6/62 شورایعالی قضائی جز در موارد سه گانه :
1 ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد از متداعیین 0
2 حکم مخالف ضرورت فقه 0
3 غفلت قاضی از دلیل 0
تجدیدنظر ورسیدگی مجدد بدعاوی حقوقی و مدنی غیرمشروع و غیرجائز است 0
بنابراین باتوجه به استدلال مندرج در دادنامه صادره ازدادگاه تجدیدنظر مورد مشمول بند 2 بخشنامه یاد شده فوق بوده وبنظر میرسد که اجرای حکم ثانوی بلااشکال باشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5339
تاریخ تصویب :
1362/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :