جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1552/17/10/59

سئوال چنانچه اداراتمختلف مانند بخشداری برای تشکیل جلسات ریس دادگاه را دعوت نمایند آیا این دعوت مجوزی برای تجدیدوقت پرونده ها و شرکت در جلسات مزبور میباشد یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
شرکت در جلسات خارج از دادگستری مجوز تجدیدجلسه دادگاه نخواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1552
تاریخ تصویب :
1359/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :