×

دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی بدعوی راجع به دولت را ندارد

دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی بدعوی راجع به دولت را ندارد

دادگاه-صلح-صلاحیت-رسیدگی-بدعوی-راجع-به-دولت-را-ندارد
نظریه شماره : 4309/297/7/59

سئوال با توجه به بند ج ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای عمومی آیا در صورتکیه بهای خواسته در صلاحیت دادگاه صلح باشد اما دعوی مربوط به دولت باشد دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به آنرا داردیانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
منظور از بند ح ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی محدود کردن صلاحیت دادگاههای بخش در دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر است به حدنصاب دادگاه بخش ،بدین توضیح که قبلا" طبق ماده 26 قانون روباط موجر و مستاجر رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع آن قانون در صلاحیت دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد،درصلاحیت دادگاه بخش مستقل بود(بدون رعایت نصاب دادگاه ) ولی در لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی صلاحیت تابع نصاب دادگاه قرار داده شده است امادعاوی راجع به دولت هرگز در صلاحیت دادگاه بخش نبوده است (حتی درنصاب آن دادگاه ) و این مطلب در ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 26 قانون روابط موجر ومستاجر مصرح است و قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را از جهت صلاحیت و وظائف جانشین دادگاه بخش قرارداده است در مقام ایجاد صلاحیت ووظائف جانشین دادگاه دولتی جهت دادگاه صلح نیست و چون رسیدگی بدعاوی راجعه به دولت قبل از تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی با دادگاه شهرستان بوده است اکنون هم بصراحت ماده 6 همان قانون درصلاحیت دادگاه حقوقی است و استثناء یا تخصیصی بر این حکم کلی وعام دارد نشده است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4309

تاریخ تصویب : 1359/07/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.