جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


بخشنامه
بند 5 ـ دفاتر اسناد رسمی باید برای حفظ اسناد و دفاتر و وجوه محفظه مطمئنی داشته باشند .

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :