×

کارشناسی - دستمزد کارشناس - پرداخت دستمزد کارشناس از طرف واخواه

کارشناسی - دستمزد کارشناس - پرداخت دستمزد کارشناس از طرف واخواه

کارشناسی---دستمزد-کارشناس---پرداخت-دستمزد-کارشناس-از-طرف-واخواه
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

224 شماره 146هفته دادگستری صفحه 11

000.در پرونده ای دادگاه غیابا" به خلع ید و پرداخت اجور محکوم کرده است و در جریان الاح قانون آئین دادرسی مدنی ، محکوم علیه دادخواست اعتراض تقدیم و دادگاه بتشخیص خود قرار ارجاع امربکار شناس صادر کرده ست ، پس از صدور قرار، قانون اصلاحی جدیدلازم الاجرا شده ا ست و طبق ماده 459 اصلاحی مزبور پرداخت دستمزد کارشناسن به عهده خواهان است ، با توجه باینکه در اصلاحات جدید،مرحله واخواهی حذف شده در وضعیت فوق ، پرداخت دستمزد کارشناس با چه کسی است خواهان بدوی یا واخواه ؟
اداره حقوقی بتاریخ 21/6/1351 موضوع را در کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی طرح و پاسخ سئوال را بر مبنای نظر کمیسیون چنین داده است :
برحسب ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت دستمزدکار شناس در صورتیکه صدور قرارکارشناسی بنظردادگاه وبدون درخواست اصحاب دعوی باشد در مرحله بدوی بعهده خواهان و در مرحله پژوهشی بعهده پژوهشخواه است با توجه باینکه معترض بردادنامه غیابی هم در حکم پژوهشخواه از دادنامه حضوری محسوب است بنا براین اگر در رسیدی بدعوی اعتراض بر حکم غیابی دادگاه راسا" قرار ارجاع بکارشناس صادر نماید پرداخت حق الزحمه کارشناس بعهده واخواه خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 224

تاریخ تصویب : 1351/06/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.