جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

380 شماره 28 هفته دادگستری صفحه 5554

چنانچه بین مرد ایرانی و زن مسلمان تبعه خارجی درکنسولگری ایران عقدنکاح واقع و سد تنظیم شود آیا سند مذکور رسمی ولازم الاجراست ؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی قوانین ثبت اداره حقوقی در جلسه مورخ 9/10/1343 چنین پاسخ داده است :
چون سند مورد استعلام وصف سند لازم الاجرا را ندارد اداره کل ثبت نمیتواند مدلول آن را اجرا نماید.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
380
تاریخ تصویب :
1343/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :