جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.سئوال - 1- آیا اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی نسبت به محکومیت به حبس ابد، امکان دارد؟ در صورت ممکن بودن ، مدت تحمل کیفر حبس جهت آزادی مشروط چه مقدار است ؟
2- شخصی تحت عنوان ممسک در قتل به حبس ابد محکوم گردیده و بیش از15 سال حبس را تحمل کرده است ، آیا راه قانونی برای نجات این شخص وجود دارد؟

شماره وتاریخ نظریه 11/7-15/1/1381
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
1- حبس ابد مادام العمر است و مقید به مدت معین نمی باشد ولذا نصف آن معلوم نیست چه مدتی است. بنابراین در مورد محکومین به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی باشد و چنین محکوم علیه نمی تواند از آزادی مشروط برخوردار شود.
2- مجازات ممسک مذکور در استعلام حد است و حد مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگر که خاص مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده است نمی گردد.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
11
تاریخ تصویب :
1381/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :