جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


سئوال : با توجه به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 شورای انقلاب ، آیا بهای ملکی که در طرح یکی از مراجع دولتی یا شهرداری قرار گرفته است ، با توجه به قیمت روز و با در نظرگرفتن اینکه ملک در طرح است تعیین می شود یا خیر؟

شماره و تاریخ نظریه 553/7-25/1/1381
نظریه اداریه کل حقوقی و تدوین قوانین
بهای ملک باید با توجه به وضعیت کاربری موجود یا مشابه آن بنا به مورد، به قمیت عادله روز یا در مورد نیاز شهرداریها به قیمت روز، تعیین و پرداخت شود نه با لحاظ تاثیر طرح مورد نظر0

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
553
تاریخ تصویب :
1381/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :