×

قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیس مرکز آمار ایران مصوب 1344

قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیس مرکز آمار ایران مصوب 1344

قانون-اصلاح-ماده-7-قانون-تاسیس-مرکز-آمار-ایران-مصوب-1344
ماده واحده - ماده 7 قانون تاسیس مرکز آمار ایران به شرح زیر اصلاح
می شود:
ماده 7 اصلاحی - مرکز آمار ایران سرشماری نفوس را هر ده سال یک بار انجام
خواهد داد و نوبت سرشماری جدید در سال 1355 خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه
چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1349/02/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.