×

تصمیم قانونی دائر به تصویب اقدامات دولت در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به بحرین

تصمیم قانونی دائر به تصویب اقدامات دولت در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به بحرین

تصمیم-قانونی-دائر-به-تصویب-اقدامات-دولت-در-مورد-قطعنامه-شورای-امنیت-سازمان-ملل-متحد-راجع-به-بحرین
مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه 24/2/1349 اقدامات دولت مذکور در گزارش شماره 9/586 مورخ 24/2/49 را در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع به بحرین به اکثریت (187 رای از 191 نفر عده حاضر) تصویب کرد.
تصمیم قانونی فوق در جلسه روز پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

متن گزارش
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
به طوری که نمایندگان محترم به خاطر دارند در جلسه مورخ نهم فروردین ماه 1349 آقای وزیر امور خارجه گزارش اقدامات دولت را در مورد بحرین به استحضار مجلسین رساندند.
در گزارش مزبور اشعار شده بود که دولت شاهنشاهی ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که مساعی جمیله خود را برای کسب تمایلات واقعی مردم بحرین نسبت به سرنوشت خود به هر نحوی که مقتضی بداند اعمال نماید.
در گزارش آقای وزیر امور خارجه همچنین تصریح شده بود که هر گاه نتیجه تحقیقات دبیر کل سازمان ملل متحد به تایید شورای امنیت برسد دولت ایران نیز مفاد آن را محترم خواهد شمرد.
اینک به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند نماینده اعزامی دبیر کل سازمان ملل به بحرین گزارش خود را درباره تمایلات اهالی بحرین به دبیر کل سازمان تسلیم نموده و این گزارش در جلسه مورخ دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1349 (برابر 11 ماه مه 1970) از طرف شورای امنیت طی قطعنامه ای به شرح زیر تایید شده است
"با توجه به نامه مورخ 28 مارس دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای امنیت .
با توجه به نظرات نمایندگان ایران و انگلستان که ضمن نامه های آنها در تاریخ 9 مارس 1970 و 20 مارس 1970 به ترتیب به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم شده است :
1 - گزارش نماینده شخص اوتانت که ضمن یادداشت دبیر کل در تاریخ 30 آوریل
1970 بین اعضای شورای امنیت توزیع شده است تایید می شود.
2 - از نتیجه گیری و استنباطات گزارش به خصوص اینکه "اکثریت قاطع مردم بحرین آرزومند استقلال و تعیین سرنوشت خود در کمال آزادی هستند و می خواهند به عنوان یک دولت خود مختار و حاکم درباره آینده روابط خود با دولتهای دیگر تصمیم بگیرند" استقبال می شود.
اینک با توجه به اینکه گزارش نماینده دبیر کل درباره تمایلات مردم بحرین به اتفاق آرا مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است ، دولت نیز پیرو گزارش مورخ 9 فروردین ماه 1349 نتیجه اقدامات مزبور و قطعنامه شورای امنیت را جهت تایید به استحضار مجلس محترم شورای ملی می رساند.
نخست وزیر قائم مقام وزیر امور خارجه
امیرعباس هویدا عباسعلی خلعتبری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1349/02/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.