×

قانون اصلاح مختصات جغرافیایی نقطه ب ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی

قانون اصلاح مختصات جغرافیایی نقطه ب ضمیمه الف قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی

قانون-اصلاح-مختصات-جغرافیایی-نقطه-ب-ضمیمه-الف-قرارداد-پیمانکاری-اکتشاف-و-تولید-بین-شرکت-ملی-نفت-ایران-و-شرکتهای-اروپایی
ماده واحده - مختصات جغرافیایی نقطه (ب ) مشروحه در ضمیمه الف قانون
قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید منعقده بین شرکت ملی نفت ایران و گروه
شرکتهای نفتی اروپایی بدین نحو اصلاح می گردد:
"ب (طول جغرافیایی 53 درجه و 51 دقیقه و 45 ثانیه عرض جغرافیایی 28 درجه
و 37 دقیقه و 3 ثانیه )"
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و ضمیمه الف پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز پنجشنبه 10/2/1349 در جلسه روز دوشنبه یازدهم خرداد ماه یک هزار
و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

ضمیمه الف
تعریف ناحیه واگذار شده :
ناحیه واگذار شده از جهت مغرب و شمال و شرق محدود به خطوط مستقیمی خواهد
بود که در نقاط مشخصه زیر متعاقبا به هم برسند.
24 (طول جغرافیایی 51 درجه و 23 دقیقه و 30 ثانیه عرض جغرافیایی 27 درجه
و 50 دقیقه و 20 ثانیه ) که در خط سه میلی دریایی قرارداد با شرکتهای عامل
نفت ایران واقع است .
23 (طول جغرافیایی 52 درجه و 38 دقیقه و 30 ثانیه عرض جغرافیایی 28 درجه
و 18 دقیقه و 30 ثانیه ).
22 (طول جغرافیایی 51 درجه و 59 دقیقه و 56 ثانیه عرض جغرافیایی 28 درجه
و 46 دقیقه و صفر ثانیه ).
الف (طول جغرافیایی 51 درجه و 59 دقیقه و 56 ثانیه عرض جغرافیایی 29 درجه
و صفر دقیقه و صفر ثانیه ).
ب (طول جغرافیایی 53 درجه و 52 دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی 28 درجه
و 37 دقیقه و صفر ثانیه ).
32 (طول جغرافیایی 53 درجه و 52 دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی 28 درجه
و 29 دقیقه و صفر ثانیه ).
31 (طول جغرافیایی 53 درجه و 24 دقیقه و 18 ثانیه عرض جغرافیایی 26 درجه
و 56 دقیقه و 50 ثانیه ) که در خط سه میلی دریایی قرارداد با شرکتهای عامل
نفت ایران واقع است .
از نقطه 31 تا نقطه 24 حد جنوبی همان حد سابق واقع در سه میلی دریا خواهد
بود که به عنوان حدود ناحیه عملیات در قرارداد با شرکتهای عامل نفت ایران
تعیین گردیده است .
انترپریز دورشرش اداکتیویته پترولیه
ENTERPRISE DE RECHERCHES ET Dش ACTIVITES PETROLYERES
شماره 7 خیابان ثلاتون ناحیه 15 پاریس (فرانسه )
آ جیپ اس .پ .آ.
.A.P.S PIGA
سان دوناتو - میلان (ایتالیا)
هیسپانیکاد و پترولئوس اس آ.
A.SSOELORTEP ED ACINEPSIH
شماره 12 پلازادوواسکوزدوملا.
مادرید (اسپانیا)
پتروفینا اس .آ.
.A.S ENIFORTEP
شماره 33 خیابان دولالوا
بروکسل (بلژیک )
اوستریشه مینرالئول فروالتونگ آگ
.G.A GNUTLAWREV LOLARENIM EHCSIERRETSO
شماره 5 اتوواگنر پلاتز
ناحیه 9 وین (اتریش )
تاریخ سوم مارس 1969
جناب آقای دکتر منوچهر اقبال
ریاست هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت جمشید
تهران
ضمیمه فوق منضم به قانون اصلاح مختصات جغرافیایی نقطه ب ضمیمه الف قرارداد
پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی
می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامینوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1349/03/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.