جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
458-پس ازتعین قیم برای صغیردخالت مستقیم دادستان داموراوتخلف است .
حکم شماره 3393-13مرداد1321

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3393
تاریخ تصویب :
1321/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :