×

پس از تعین قیم برای صغیر دخالت مستقیم دادستان دراموراوتخلف است

پس از تعین قیم برای صغیر دخالت مستقیم دادستان دراموراوتخلف است

پس-از-تعین-قیم-برای-صغیر-دخالت-مستقیم-دادستان-دراموراوتخلف-است

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
458-پس ازتعین قیم برای صغیردخالت مستقیم دادستان داموراوتخلف است .
حکم شماره 3393-13مرداد1321

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 3393

تاریخ تصویب : 1321/05/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.