×

تعیین کارشناس ازطرف حاکم دادگاه قبل ازاحراز عدم تراضی طرفین دعوی به انتخاب آنها تخلف است

تعیین کارشناس ازطرف حاکم دادگاه قبل ازاحراز عدم تراضی طرفین دعوی به انتخاب آنها تخلف است

تعیین-کارشناس-ازطرف-حاکم-دادگاه-قبل-ازاحراز-عدم-تراضی-طرفین-دعوی-به-انتخاب-آنها-تخلف-است-
رای محکمه عالی انتظامی قضات
461-تعیین کارشناس ازطرف حاکم دادگاه قبل ازاحرازعدم تراضی طرفین دعوی به انتخاب آنهاتخلف است .
حکم شماره 5-18خرداد1306

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 5

تاریخ تصویب : 1306/03/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.