جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
468-انتخاب کسی که قبلابه نفع یک طرف ازدعوی اظهارعقیده کرده باشد به خبرویت تخلف است .
حکم شماره 2345-18تیر1317

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2345
تاریخ تصویب :
1317/04/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :