×

انتخاب کسی که قبلا به نفع یک طرف از دعوی اظهار عقیده کرده باشد به خبرویت تخلف است

انتخاب کسی که قبلا به نفع یک طرف از دعوی اظهار عقیده کرده باشد به خبرویت تخلف است

انتخاب-کسی-که-قبلا-به-نفع-یک-طرف-از-دعوی-اظهار-عقیده-کرده-باشد-به-خبرویت-تخلف-است-

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
468-انتخاب کسی که قبلابه نفع یک طرف ازدعوی اظهارعقیده کرده باشد به خبرویت تخلف است .
حکم شماره 2345-18تیر1317

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2345

تاریخ تصویب : 1317/04/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.