جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
469-اعلام ننمودن اسامی خبرگان برای اعتراض یاعدم آن به اصحاب دعوی تخلف است .
حکم شماره 2345-18تیر1317

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2345
تاریخ تصویب :
1317/04/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :