×

اعلام ننمودن اسامی خبرگان برای اعتراض یاعدم آن به اصحاب دعوی تخلف است

اعلام ننمودن اسامی خبرگان برای اعتراض یاعدم آن به اصحاب دعوی تخلف است

اعلام-ننمودن-اسامی-خبرگان-برای-اعتراض-یاعدم-آن-به-اصحاب-دعوی-تخلف-است
رای محکمه عالی انتظامی قضات
469-اعلام ننمودن اسامی خبرگان برای اعتراض یاعدم آن به اصحاب دعوی تخلف است .
حکم شماره 2345-18تیر1317

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2345

تاریخ تصویب : 1317/04/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.