جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
470-تعیین کارشناس بدون تراضی طرفین وباعدم تراضی بدون قرعه تخلف است .
حکم شماره 2672-20اردیبهشت 1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2672
تاریخ تصویب :
1318/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :