×

تعیین کارشناس بدون تراضی طرفین و با عدم تراضی بدون قرعه تخلف است

تعیین کارشناس بدون تراضی طرفین و با عدم تراضی بدون قرعه تخلف است

تعیین-کارشناس-بدون-تراضی-طرفین-و-با-عدم-تراضی-بدون-قرعه-تخلف-است

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
470-تعیین کارشناس بدون تراضی طرفین وباعدم تراضی بدون قرعه تخلف است .
حکم شماره 2672-20اردیبهشت 1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2672

تاریخ تصویب : 1318/02/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.