×

عده کارشناس باید فرد باشد

عده کارشناس باید فرد باشد

عده-کارشناس-باید-فرد-باشد

وکیل


رای محکمه عالی انتظامی قضات
476-مطابق ماده 445آئین دادرسی مدنی عده کارشناس بایدفردباشدو افزودن یک نفربه کارشناسانی که قبلابعده طاق معین شده اندلغووبرخلاف قانون می باشد.
حکم شماره 4651-29فروردین 1329

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 4651

تاریخ تصویب : 1329/01/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.