جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


اداری استخدامی حقوق ومزایا
شماره : 99476
مورخ : 15/12/1368

نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری
باتوجه به اینکه احکام مراجع قضایی قانونا"باتوجه به ماده (9) قانون آئین دادرسی مدنی برای دستگاههای دولتی وآحاد مردم لازم الاتباع می باشد لذا اعمال پیشنهاد بانک ازطریق دولت درمواردی که مراجع قضایی حکم به محق بودن کارکنان دولت درارتباط با عیدی سالهای مزبور صادر نمایند امکان پذیر نمی باشد.

مرجع :
کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368
ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 72

16
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
99476
تاریخ تصویب :
1368/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :