جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره و تاریخ نظریه 498/7-3/2/1381

سئوال - در مواردی که مالکین ساختمانها بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان کار نحوه استفاده ازساختمان را تغییر داده و مثلا" به جای سکونت از آن به منظور اداری یا تجاری استفاده نمایند آیا شهرداری یا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها می تواند متخلف را جریمه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
در مورد تغییر کاربری از مسکونی به تجاری مقررات بند24ماده 55 قانون شهرداری حاکم است و چنانچه مالک یا ذینفع برخلاف این مقررات اقدام به تغییر کاربری نماید، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح نموده و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب نسبت به تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم می نماید

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
498
تاریخ تصویب :
1381/02/03
تاریخ ابلاغ :
1381/02/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :