جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


ماده واحده - صاحبان روزنامه ها و مجلاتی که مورد امتیاز خود را تا این
تاریخ لااقل پانزده سال متوالی و به طور منظم منتشر ساخته اند حائز شرایط
مندرج در ماده اول قانون مطبوعات مصوب سوم دی ماه 1321 شناخته می شوند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دی ماه یک هزار
و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1321/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :