جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
494-درصورتیکه موضوع دعوی وموردتقاضای مدعی جنس باشدحکم به تادیه قیمت تخلف است .
حکم شماره 460-30مهر1308وشماره 624-3تیر1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
460
تاریخ تصویب :
1309/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :