جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4024/177/ 7/61

سئوال آیا برای رسیدگی بدعاوی ابطال وتصحیح شناسنامه که دادگاه بخش مستقل به قائم مقامی دادگاه شهرستان رسیدگی میکند مبلغ 2500 ریال دریافت میوشد یا مبلغ 5000 ریال ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح آتی است :
دعوی ابطال و تصحیح نشاسنامه از دعاوی غیرمالی است که در صلاحیت دادگاه شهرستان است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی که در صلاحیت دادگاه شهرستان باشد با توجه به بند3تبصره 91قانون بودجه سال 1361 کل کشور مبلغ 5000 ریال سات ، خواه به این دعاوی دردادگاه شهرستان رسیدگی شود یا در دادگاه بخش مستقل بقائم مقامی دادگاه شهرستان 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

91
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4024
تاریخ تصویب :
1361/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :