×

دعاوی شهرداری و آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف در موقوفات خاصه مشمول معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نمیباشند

دعاوی شهرداری و آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف در موقوفات خاصه مشمول معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نمیباشند

دعاوی-شهرداری-و-آستان-قدس-رضوی-و-سازمان-اوقاف-در-موقوفات-خاصه-مشمول-معافیت-از-پرداخت-هزینه-دادرسی-نمیباشند

وکیل


نظریه شماره : 5564/7 2/11/62

سئوال آیا دعاویی که اداره اوقاف و شهرداری و آستانقدس علیه اشخاص طرح مینمایند از هزینه دادرسی معافست یانه ؟

نظرمشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 در مورد دعاوی مربوط به شهرداریها وآستان قدس چون حسب صریح ماده 690 قانون آئنی دادرسی مدنی دولت ازپرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده و منظور از دولت وزارتخانه ها وموسسات و سازمانهائی هستند که بودجه آنها جزء بودجه عمومی کشوربوده و اعمال حاکمیت انجام میدهند نه شهرداریهاوآستان قدس که اعمال آنان به عنوان تصدی است ، علیهذا در موقع طرح دعاوی ،دومرجع فوق الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف نخواهند بود0
2 در خصوص دعاوی سازمان اوقاف بموجب ماده 9 قانون اوقاف مصوب تیرماه 54 در صورتی که دعاوی مذکور درموردموقوفات عامه واماکن مذهبی اسالمی باشد از پرداخت مخارج دادرسی معاف است 0 لکن سازمان اوقفا نسبت بدعاویی که خارج از موارد مذکور است معافیت از هزینه دادرسی ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

91

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 5564

تاریخ تصویب : 1362/11/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.