جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2248/137/ 7/60

سئوال آیا جهاد سازندگی جزء ادارات دولتی محسوب و از پرداخت هزینه دادرسی معافست یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی در پاسخ سئوال بالا چنین است :
دولت که بموجب ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی ازپرداخت هزینه دادرسی معاف شده است شامل وزارتخانه هاوسازمانهائی است که با بودجه دولت اداره میشوند و اعمال حاکمیت انجام میدهند. بند ث ماده یک استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری نیز متضمن همین منعی است لکن جهاد سازندگی بدلالت اساسنامه آن تنها بابودجه دولت اداره نمیشود بلکه مردم نیزدراداره آن مشارکت دارند،لذامشمول عنوان موسسه دولتی نبوده معاف ازپرداخت هزینه دادرسی نمیباشند0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

91
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2248
تاریخ تصویب :
1360/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :