جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


نظریه شماره : 131/167/ 1/62

سئوال باتوجه بماده 15قانون رفع تصرف عدوانی آیا رسیدگی پژوهشی نسبت به احکام دادسرا نیاز به تادیه هزینه دادرسی دارد یانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح آتی است :
رسیدگی به هردعوایی در دادگاه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است مگر اینکه صریحا" معافیت آن ازهزینه دادرسی ذکرشده باشد بنابراین عدم رعایت تشریفات آئین دادرسی دررسیدگی پژوهشی بدعوی تصرف عدوانی با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی (که تادیه آن از شرائط قانونی دادخواست است و نه جزء تشریفات دادرسی ) ملازمه ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

91
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
131
تاریخ تصویب :
1362/01/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :