جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2890/127/ 8/61

سئوال آیا نهادهای انقلاب اسلامی از قبیل : سپاه پاسداران ، بسیج سپاه ، کمیته امداد امام ، جهاد بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید، بنیاد15 خرداد و بنیاد مسکن از پرداخت هزینه دادرسی معافند ویا باید هزینه های مذکور را بپردازند؟

نظر مشورتی اداره حقوقی در مورد سئوال بالا چنین است :
1 سازمان بسیح مستضعفین طبق قانون مورخ دیماه 1359 در سپاه پاسداران ادغام شده است وسپاه پاسداران نیزحسب اساسنامه مورخ شهریور1361 اعمال حاکمیت مینماید و نیزضابط قوه قضائیه محسوب میشود و از بودجه دولتی استفاده میکندبنابراین ازپرداخت هزینه دادرسی معافست 0
2 بنیاد مستضعفان طبق لایحه قانونی مصوب 17/11/1358 از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع معاف است 0
3 در مورد سایر نهادهای انقلابی ازقبیل بنیادمسکن وکمیته امداد امام و بنیاد شهید و جهادسازندگی وبنیاد15خردادچون فقط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که اعمال حاکمیت انجام میدهند از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند لکین نهادهای فوق الذکر به امور خیریه اشتغال داشته و اعمال حاکمیت انجام نمیدهندو صرفا" از بودجه دولتی اداره نمیشوند بنابراین اینگونه نهادها از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمیباشند0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

91
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2890
تاریخ تصویب :
1361/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :