جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1126/7 2/ 3/61

سئوال کارمندی بعلت ارتکاب اعمال مخالف حیثیت و شئون شغلی به 6ماه انفصال از خدمت محکوم شده است 0 آثارتبعی آن چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
چون مجازات مندرج در تبصره 2ماده 59 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری (که در تاریخ 15/7/60 به آن عمل شده است ) صرفا" اداری وازجمله > محکومیتهای کیفری مندرج در ماده 19 قانون محازات عمومی نیست متضمن کیفر و اثر تبعی نمیباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1126
تاریخ تصویب :
1361/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :