جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4226/217/ 7/59

سئوال کارمندی در دادگاه به 13 سال حبس جنائی درجه یک محکوم و سپس مشمول لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی و از زندان آزاد شدهاست آیا بازگشت او بخدمت دولتی بلامانع است یا خیر؟

نظر مشورتی اداره خقوقی بشرح زیر است :
اشخاصیکه بعلت ارتکاب بزه از خدمت اخراج شده انددرصورتیکه مشمول عفو مووضع لایحه عفو عمومی متهمین ومحکومان جزائی شوند هرگاه بخدمت آنان نیازباشد میتوان آنهارامجددا" استخدام نمود.

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4226
تاریخ تصویب :
1359/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :