جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


نظریه شماره : 205/127/ 3/63

سئوال آیا اصل 141 قانون اساسی شامل بازنشستگان هم میشودیانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به کارمندان شاغل است و بازنشستگان از شمول آن خارج میباشند

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
205
تاریخ تصویب :
1363/03/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :