جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
501- صدور قرار مرورزمان بدون ابلاغ لایحه ایراد مرورزمان بطرف و مطالبه جواب تخلف است .
حکم شماره 742-24مهر1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
742
تاریخ تصویب :
1309/07/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :