جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2844/137/7 /62

سئوال کارمندی از حکم تعلیق خود بدادگاه شکایت نموده ودادگاه اعتراض او را رد نموده است آیا متواند مجددا" از دادگاه تقاضای رفع تعلیق نماید یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح آتی است :
چون بصراحت تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومی رای دادگاه درمقام رسیدگی به اعتراض متهم قطعی است لذارسیدگی مجددمجوزی ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2844
تاریخ تصویب :
1362/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :