جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6577/7 4/12/63

سئوال با توجه به تبصره های 2و 4 ماده 102قانون استخدام ارتش جمهنری اسلامی ایران و مواد88و92و94همان قانون آیا فرزندی که بعد از اخراج افسر وکارمند ارتش از خدمت ، ولادت یافته از حیث دریافت مستمری درشمار عائله تحت تکفل فرد اخراج شده محسوب و مستحق دریافت حقوق مستمری میباشد یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مستفاد از اطلاق عبارات (لیکن ازتاریخ قطعیت حکم بعائله تحت تکفل آنان 000)و (از تارخی اخراج باعائله تحت تکفل آنان 000) مندرج در تبصره های 2و4 ماده 102 استخدام ارتش" href="/tags/39745/قانون-استخدام-ارتش/" class="link">قانون استخدام ارتش اینستکه ،منظور از عائله تحت تکفل اعم است ازعائله تحت تکلف زمان قطعیت حکم و اخراج و عائله تحت کفلی که بعد از قطعیت حکم و اخراج بوجود آمده باشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6577
تاریخ تصویب :
1363/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :