جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1118 - 16/3/1360

سئوال : کارمندی تحت تعقیب دادسرای انقلاب واقع شده و قرار منع تعقیب او صادر گردیده است 0 این کارمند مدت چند ماه متواری بوده و خدمتی انجام نداده است ، اکنون تقاضای حقوق آن مدت را ( تا زمان صدور قرار منع تعقیب ) دارد آیا میتوان به او حقوقی پرداخت نمود یا نه ؟

نظرمشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
وضع استخدامی متهمینی که در دادسرا یا دادگاه انقلاب تعقیب وسپس درباره آنان قرارمنع پیگرد صادر میشود ، منطبق با ماده 65 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و تبصره آن است. بنابراین درصورتیکه به تشخیص سازمان متبوع غیبت چنین مستخدمی موجه تشخیص داده شود مستحق دریافت حقوق و مزایای خود میباشند.

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1118
تاریخ تصویب :
1360/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :