جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


نظریه شماره : 652/157/2 /63

سئوال آئا تغییر محل خدمت کارمند بعنوان مجازات درزمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت از اختیارات مسئولین مربوطه بوده است یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به شق 6 ماده 20 قانون بازسازی نیروی انسانی وتفسیرماده 59 قانون مذکور مصوب 2/10/61 مجلس شورای اسلامی تغییرمحل خدمت کارمند بعنوان مجازات در زمان اجرای قانون بازسازی ودرحدود قانون مذکور از اختیارات هیئتهای بازسازی بوده است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
652
تاریخ تصویب :
1363/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :