جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


نظریه شماره : 713/167/4 /60

سئوال آیا فوق العاده اشتغال افراد معیل به کسانی هم که همسر خود را طلاق داده اند اما فرزندانی در تحت تکفل دارندقابل پرداخت است یا اینکه حتما" باید دارای همسر باشند؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیراست :
عنوان معیل به کسانی که دارای اولاد تحت تکفل هستند نیزقابل اطلاق میباشد0 بنابراین در صورتیکه به مستخدم معیل طبق مقررات مزایایی تعلق گیرد شامل مستخدمینی که دارای اولادتحت تکفل میباشند نیز خواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

15
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
713
تاریخ تصویب :
1360/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :